Aktualności

Regulamin pracy zdalnej w Szkole Podstawowej
im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu

 

Dzień Chłopaka w Oddziałach Przedszkolnych

 

Regulamin organizacji i funkcjonowania
Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu
w okresie pandemii COVID-19

obowiązuje od 1 września 2020 r.

 

Oświadczenie Rodziców

 

Regulamin pracy biblioteki szkolnej 
w czasie epidemii COVID-19

 

Procedury organizacji opieki świetlicowej
w okresie pandemii COVID-19