Dokumenty Szkolne

 

 

Statut Szkoły Podstawowej
im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu

obowiązuje od 9 stycznia 2020r.

Koncepcja Pracy Punktu Przedszkolnego  przy Szkole Podstawowej
im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu na lata 2018 - 2021

 

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych – Facebook