Dokumenty Szkolne

 

 

Statut Szkoły Podstawowej w Zalesiu
obowiązuje od 27 listopada 2017r.

 

Koncepcja Pracy Punktu Przedszkolnego  przy Szkole Podstawowej w Zalesiu
na lata 2018 - 2021

 

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

 

KLAUZULA INFORMACYJNA