L.p.

Czas trwania lekcji

Czas trwania przerw

1.

800-845

10 minut

2.

855- 940

10 minut

3.

950-1035

10 minut

4.

1045-1130

15 minut

5.

1145-1230

5 minut

6.

1235-1320

5 minut

7.

1325-1410

5 minut

8.

1415-1500

5 minut

9.

1505- 1545

---------