Informacje dla emerytów

 

Informacja

 

Prosimy emerytów o wypełnienie oświadczeń o dochodach za 2018 rok i zapoznanie się oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dla potrzeb ZFŚS. Druki można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły. Prosimy o dostarczenie stosownych druków do szkoły do dnia 31 marca 2019r.

Wycieczka

 

W dniach 28 - 30  czerwca 2019 roku organizowana jest wycieczka dla pracowników szkoły do Budapesztu i Egeru. Osoby zainteresowane udziałem w imprezie proszone są o zgłaszanie się do szkoły osobiście lub telefonicznie (tel. 519 531 141) do dnia 31 marca 2019 roku.


 

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

 

OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH
STARAJĄCEGO SIĘ O ŚWIADCZENIE Z ZFŚS

 

KLAUZULA INFORMACYJNA