Liga Ochrony Przyrody

 

Celem naszego koła LOP jest przede wszystkim kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody, wrażliwości na jej problemy oraz odpowiedzialności za jej stan, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy.

Liga Ochrony Przyrody - to ogólnopolska pozarządowa organizacja ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego mająca status stowarzyszenia wyższej użyteczności społecznej. Utworzona została 9 stycznia 1928r. Na pamiątkę tego wydarzeniu, co roku 9 stycznia obchodzony jest Dzień Ligi Ochrony Przyrody.

 

Szkolne Koło LOP
r. szk. 2022/2023

Przewodniczący:

 

 Opiekun

Z-ca przewodniczącego:

 

mgr Katarzyna Daniłowicz

Sekretarz:

 

Skarbnik: