Polski Czerwony Krzyż

 

Działalność w środowisku dziecięco - młodzieżowym jest jednym z zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Najstarszą a zarazem największą część struktury w Ruchu Młodzieżowym PCK stanowią szkolne koła. Istnieją one od 1921 roku i działają do dnia dzisiejszego. Skupiają one dzieci i młodzież w wieku od 10 do 19 lat. Zakładane są począwszy od klasy IV szkół podstawowych, a następnie w szkołach średnich. Rozwijają działalność dzieci i młodzieży, uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK, często też stanowią pierwszy kontakt dla najmłodszych ze Stowarzyszeniem. Niejednokrotnie od ich aktywności, pomysłowości, dostosowania propozycji działalności do potrzeb otoczenia zależy, czy napływające co roku do szkół tysiące uczniów przystąpią do PCK lub zostaną jego sympatykami na długie lata.

 

Zadaniami Szkolnego Koła PCK są:

  • pomoc potrzebującym,

  • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,

  • zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat historii i działalności PCK,

  • promowanie zdrowego stylu życia, 

  • włączanie się w inne akcje organizowane przez Zarząd Rejonowy lub Główny PCK o wymiarze regionalnym i ogólnopolskim.

 

Szkolne Koło PCK
r. szk. 2022/2023

 

Przewodniczący:

 

 Opiekun

Z-ca przewodniczącego:

 

mgr Katarzyna Maciejewska

Sekretarz:

   

Skarbnik: