ZGŁOSZENIE dziecka do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Zalesiu

(dzieci z obwodu szkoły)

 

WNIOSEK  o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Zalesiu

(dzieci spoza obwodu szkoły)

 

DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W Szkole Podstawowej w Zalesiu

 

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do ODDZIAŁU Przedszkolnego
W Szkole Podstawowej w Zalesiu

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego
W Szkole Podstawowej w Zalesiu

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

 

KARTA ZAPISU NA ŚWIETLICĘ