ZGŁOSZENIE dziecka do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Zalesiu

(dzieci z obwodu szkoły)

 

WNIOSEK  o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Zalesiu

(dzieci spoza obwodu szkoły)

 

DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W Szkole Podstawowej w Zalesiu

 

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do ODDZIAŁU Przedszkolnego
W Szkole Podstawowej w Zalesiu

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego
W Szkole Podstawowej w Zalesiu

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

 

POTWIERDZENIE WOLI zapisu do klasy I szkoły podstawowej

 

POTWIERDZENIE WOLI  zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu

 

POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do punktu przedszkolnego
w Szkole Podstawowej  im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY