Aktualności
 

Informacja

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w  Zalesiu,  38-423 Zalesie, Zalesie 38, tel./fax 13 43 158 75 lub 519 531 141, e-mail: sp_zalesie@poczta.onet.pl, reprezentowana przez mgr Danielę Kokoszka– Dyrektora Szkoły

 Inspektor danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Iwona Litwin, z którą może się Pan/Pani kontaktować przez adres e-mail: ilitwin@onet.eu

Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z  przetwarzaniem danych osobowych.

Obowiązujące przepisy prawne

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

 

KLAUZULA INFORMACYJNA